ไฟโซล่าเซลล์ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ทำให้เกิดการขาดแคลนของพลังงานสิ้นเปลืองโดยเฉพาะ พลังถ่านหินที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์ ถ้าเกิดใช้โดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้นจึงเกิดการผลิตและการพัฒนา พลังงานไฟโซล่าเซลล์ หรือ พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฟโซล่าเซลล์

ข้อดีของไฟโซล่าเซลล์ที่ควรทราบกันค่ะ

1. ไม่มีวันหมด แหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ใช้งานอยู่ทั้ง น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ล้วนแต่เป็นทรัพยากรทีมีจำกัดต่างจากดวงอาทิตย์ที่จะยังคงอยู่ในจักรวาลเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด
2. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง ต่างจากการผลิตไฟฟ้าอื่นๆ ที่ต้องเผาน้ำมัน เผาถ่านหิน แล้วปั่นเทอร์ไบน์ด้วยไอน้ำซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งมลภาวะทางเสียงและอื่นๆ
3. สร้างไฟฟ้าได้ทุกขนาด ตั้งแต่เล็กๆ เพื่อใช้กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ระดับ 1 เมกะวัตต์ ขึ้นไปซึ่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ลักษณะพื้นฐานเหมือนกัน ประสิทธิภาพเท่ากัน ต่างจากโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งพลังน้ำ การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะขึ้นกับขนาดของระบบ

ไฟโซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดในบรรดาพลังงานทดแทนแทบทั้งหมด อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ไฟโซล่าเซลล์ ยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ใช้ได้ไม่จำกัด แถมยังนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ยิ่งประเทศแถบเอเชียด้วยแล้วละก็มีพลังงานจากแสงอาทิตย์มากเพียงพอที่จะนำมาใช้งาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีนักลงทุนหลายบริษัทในไทยที่หันมาสนใจลงทุนด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ในแถบประเทศเอเชียด้วยกัน

ในอนาคต ไฟโซล่าเซลล์ จะเป็นอีกปัจจัยหลักที่ผู้คนในบ้านเราจะให้ความสำคัญและนำกลับมาใช้ได้อย่างไร้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่น่าจับต้องที่สุดค่ะ