ทำไมถึงต้องมีอาชีพ PC , BA ในห้างสรรพสินค้า ??

หลายคนอาจสงสัยในเรื่องอาชีพของ PC ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าและคอยบริการลูกค้าว่า ทำไมถึงต้องมีอาชีพนี้มาช่วยในเรื่องของการนำเสนอสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้า และยังมีอาชีพ BA ที่จะอยู่ตามแผนกเครื่องสำอาง หรือเครื่องมือความสวย ความงาม ที่ต้องมีบริการตามจุดเช่นกัน ความแตกต่างของ PC และ BA แตกต่างกันอย่างไร ในบทความจึงจะมาสรุปและอธิบายให้เข้าใจถึงความแตกต่างของทั้งสองอาชีพนี้
อาชีพ PC หรือ Product Consultant เป็นอาชีพที่ช่วยในเรื่องของการแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้าให้ได้ทราบถึงรายละเอียด และสรรพคุณของตัวสินค้าที่กำลังทำการแนะนำอยู่ให้ลูกค้าได้ทราบ เพราะในการขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเองนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ลูกค้าที่มีหาซื้อหรือใช้บริการเองก็มีความสับสนในเรื่องของสินค้าว่ามีข้อแตกต่างกันยังไง ในเมื่อสินค้าบางอย่างก็มีชนิดของตัวสินค้ามาก ทำให้จำเป็นต้องมี PC คอยแนะนำสินค้าและบริการและการดำเนินงานของอาชีพ PC เองนั้นก็ไม่ได้มีแค่เพียงในการให้แนะนำสินค้าหรือบริการเพียงเท่านั้นแต่จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสินค้าในแต่ละจุดที่ได้ดูแลให้มีสภาพน่าซื้อมากที่สุด ซึ่งรายได้จากงาน PC จะมาจากเงินเดือนที่ทำ OT ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่นสินค้าบางชนิดเมื่อทำการขายได้
อาชีพ BA หรือ Beauty Advisor เป็นอาชีพที่มีความคล้ายคลึงกับอาชีพ PC ในเรื่องของการแนะนำสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทราบ แต่สินค้าที่ BA จะเป็นผู้นำเสนอส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสินค้าประเภทเครื่องสำอาง หรือเสริมความสวยงามให้แก่ลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการให้รายละเอียดและเชียร์ให้ลูกค้าได้ซื้อหรือใช้บริการจาก BA เพราะเครื่องสำอางเองนั้นก็มีมากมายหลากหลายแบบแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของตัวสินค้าเครื่องสำอาง หรือรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องสินค้าเป็นอย่างมาก ซึ่งรายได้จากงาน BA จะมาจากเงินเดือนที่ทำ OT ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่นสินค้าบางชนิดเมื่อทำการขายได้
ซึ่งข้อแตกต่างของอาชีพ PC และ BA จะมีข้อแตกต่างแค่เพียงหมวดหมู่ของสินค้าที่แตกต่างกัน ที่จะต้องคอยดูแลและให้บริการตลอด และหลักการทำงานของพนักงาน PC และ BA ที่ดีนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารและการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าที่มีหลายรูปแบบหรือการที่ต้องแจ้งรายละเอียดของตัวสินค้าที่ได้บริการที่ต้องอธิบายถึงการใช้และข้อแตกต่างของแต่ละตัวสินค้าได้
ดังนั้นแล้วอาชีพ PC และ BA จึงมีบทบาทที่สำคัญมากในเรื่องของการขายสินค้าและบริการที่ต้องมีการบริการเพื่อบอกรายละเอียดสินค้าและให้ข้อมูลที่ลูกค้าที่ต้องการทราบให้ได้ทราบถึงตัวสินค้านั้นมีสรรพคุณและคุณสมบัติอย่างไร ได้อย่างละเอียด และอาชีพ PC หรือ BA เองก็ไม่ได้มีเพียงแค่การให้บริการในห้างสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมีตามงานอีเว้นท์ที่ทางเจ้าของธุรกิจต้องการให้ไปคอยบริการลูกค้าที่มาซื้อหรือใช้บริการ