ประตูรีโมท กับคุณสมบัติที่ควรที่จะศึกษา

ประตูรีโมท
ในปัจจุบันนี้ความปลอดภัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของบ้าน สำหรับการใช้ ประตูรีโมทอัตโนมัติ ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับบ้านอีกทางหนึ่ง เพราะความปลอดภัยจะช่วยดูแลทั้งท่านเจ้าของบ้าน ผู้อยู่อาศัย รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ภายในบ้าน ความจริงแล้วการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบ้านนั้นมีมากมายหลากหลายประเภท ประตูรีโมท ถือเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้กับประตูบ้าน ซึ่งแน่นอนว่าบ้านทุกหลังจะต้องมีประตูบ้าน ดังนั้นการติดตั้ง ประตูรีโมท จึงเป็นตัวเลือกที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่เลือกติดตั้ง บ้านเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับทุกคน เพราะบ้านเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย

คุณสมบัติของประตูรีโมทที่ควรรู้ดังต่อไปนี้

ขนาดกำลังมอเตอร์

คุณสมบัติของ ประตูรีโมท จะต้องมีความเหมาะสมกับน้ำหนักของประตูบ้าน โดยพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ในการผลิตประตูว่าเป็นเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นๆ เพราะขนาดกำลังมอเตอร์จะสามารถรับน้ำหนักของประตูได้ต่างกันไป หากเลือกขนาดมอเตอร์ที่เหมาะกับน้ำหนักของประตูเพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหาย

คุณภาพแหล่งผลิต

แหล่งผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ประตูรีโมท ในปัจจุบันนี้มีแหล่งในการผลิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีน มาเลเซีย ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำ ดังนั้นราคาและคุณภาพก็จะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอิตาลีถือเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแม้จะมีราคาสูงแต่คุณภาพก็สูงตามไปด้วย

ชนิดของมอเตอร์

ชนิดของมอเตอร์ถือเป็นคุณสมบัติของ ประตูรีโมท โดยชนิดของมอเตอร์ในปัจจุบันนี้มีให้เลือกสองแบบคือแบบที่หนึ่งคือมอเตอร์ที่ระบายความร้อยด้วยพัดลม และอีกแบบหนึ่งคือมอเตอร์ที่ใช้น้ำมันหล่อเย็นเพื่อให้ระดับความร้อนของมอเตอร์ไม่ร้อนมากเกินไป ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้

ไฟบอกสถานะเปิดปิด

คุณสมบัติของ ประตูรีโมท มีอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ในการผลิตคือมีไฟสำหรับบอกสถานะเปิดปิดได้ เพราะในระหว่างที่ปิดหรือเปิดควรมีสัญญาณบอกสถานะให้ผู้อื่นทราบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานคนอื่นๆ และสำหรับการเปิดปิด ประตูรีโมท นั้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูให้กับท่านเจ้าของบ้านด้วย

ควบคุมด้วยรีโมท

คุณสมบัติของ ประตูรีโมท ด้วยการใช้รีโมทควบคุมการเปิดปิดนั้นถือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านเจ้าของบ้านมากขึ้น รวมถึงยังช่วยประหยัดเวลาในการเปิดปิดประตูหากต้องรีบเดินทางไปทำงานหรือหลังจากกับทำงานได้อีกด้วย อีกทั้งยังเพิ่มความปลอดภัยในการเลื่อนประตูที่มีขนาดใหญ่ ไม่ต้องออกแรงปิดด้วยตัวเอง

การใช้ ประตูรีโมท ถือเป็นทางเลือกที่หนึ่งที่เหมาะกับท่านเจ้าของบ้านที่รักบ้าน และต้องการเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดเวลาด้วย โดยคุณสมบัติของ ประตูรีโมท ที่มีขนาดกำลังมอเตอร์ที่เหมาะสมกับน้ำหนักประตูบ้าน คุณภาพของแหล่งผลิต ชนิดของมอเตอร์ ไฟบอกสถานะเปิดปิด และควบคุมการเปิดปิดด้วยรีโมท